Het laatste half jaar van de opleiding Mediatechnologie stond in het teken van afstuderen. Er moest onderzoek gedaan worden naar een relevante en actuele ontwikkeling waar een innovatieve oplossing op gevonden moest worden. Ik heb gekozen voor een onderwerp dat mij persoonlijk erg aanspreekt, namelijk het behalen van doelstellingen in de sport. Vooral veel beginnende sporters haken af in het begin van hun lidmaatschap, o.a. vanwege het niet behalen van doelstellingen.

De uiteindelijke onderzoeksvraag luidde:

Hoe kan technologie beginnende sporters ondersteunen bij het behalen van hun doelstelling in de sportschool?

Ik begon met dit onderzoek in September 2016 bij sportclub David Lloyd Blijdorp te Rotterdam.

Uitdaging

De opdracht naast het onderzoek was het opleveren van een werkend prototype als oplossing op de probleemstelling. Ik werd uitgedaagd om alle competenties die ik de afgelopen jaren geleerd heb toe te passen in een werkelijke situatie. Het competentieprofiel omschrijft in grote lijnen: vooronderzoek (literatair of doormiddel van deskresearch), onderzoek en herhaaldelijk testen met de doelgroep, ontwerpen, ontwikkelen en presenteren.

Ik merkte dat ik goed moest zoeken hoe ik alle opgedane kennis tijdens mijn studie kon bundelen om stappen te kunnen maken. Tijdens en achteraf een erg interessant proces.

Aanpak

Met het gegeven dat het ledenverloop bij sportscholen hoog te noemen is, kwam daarnaast uit verder onderzoek naar voren dat dit o.a. te maken heeft met het gebrek aan motivatie, know-how over de apparaten en stimulans. Niet alleen voor sporters is dit vervelend, ook sportscholen merken dit en zien dit terug in de cijfers. Zij zien liever een tevreden klant, die doelen behaald en terug blijft komen.

Quantified self omschrijft het fenomeen waarbij mensen technologie integreren in het dagelijks leven met het doel informatie over zichzelf te verzamelen en daar van te leren. Denk aan een hartslagband die in verbinding staat met de telefoon tijdens het sporten, of een smartwatch die stappen telt. Dit principe heeft een grote rol gespeelt gedurende mijn onderzoek en de ontwikkeling van het prototype. Naast literair onderzoek hebben gesprekken met de doelgroep, stakeholders en professionals geleid tot het ontwikkelen van een stuk hardware en software.

Techniek

De hardware bestaat uit een kleine computer (micro-controller) die zorgt voor het registreren van het gewicht, de snelheid, de afstand en de aantal repetities tijdens de uitvoer van de oefening. Deze microcontroller is geïntegreerd in het fitnessapparaat. De sporter doorloopt het volgende proces:

 • Inchecken op apparaat d.m.v. NFC armband
 • Sessie wordt gestart, gebruiker wordt verwelkomd
 • Schema wordt ingeladen, bijv. 3 sets 8 repetities met 15kg
 • Gebruiker plaatst de pin in het aangegeven gewicht
 • Zodra de gebruiker zijn eerste repetitie begint, starten de metingen automatisch
 • Het systeem geeft feedback over hoe ver de gebruiker gevorderd is
 • Indien klaar, gebruiker wordt uitgechecked en metingen wordt naar de API gezet
 • Uitvoer oefening kan bekenen worden op het dashboard via app, web en het centrale systeem

Resultaat

Na een half jaar druk in de weer te zijn geweest met onderzoeken, contact met stakeholders, de doelgroep en de opdrachtgever werd het tijd om het resultaat op te leveren. Tijdens een presentatie is het gehele proces aan bod gekomen, welke keuzes ik genomen heb en waarom. Een belangrijk onderdeel daarin was dat ik tijdens mijn onderzoek de focus legde op beginnende sporters. Het prototype zou later door een veel bredere doelgroep gebruikt kunnen worden zoals fysiotherapeuten en gevorderde sporters, zij zullen er ongetwijfeld ook baad bij hebben.

De probleemstelling is als volgt beantwoord: Vele beginnende sporters kunnen met behulp van dit prototype gestimuleerd worden. Door het behalen van ingestelde doelstellingen en het bijhouden van de actuele prestaties kan progressie sneller geconstateerd worden. De sportcoach heeft sneller controle over de prestaties van de sporters en kan hier meer adequaat op inspelen. Reactie's tijdens diverse test met de doelgroep waren erg lovend, ze konden niet wachten het in gebruik te nemen.

 • Afgestudeerd met een 8
 • Volledig werkend prototype in combinatie met API en dashboard (CMS)
 • Meerde competenties in 1 compleet project
 • Technisch uitdagend, hardware gecombineerd met software
Hogeschool Rotterdam

Mar-2017

Arduino , API , Symfony3

Zin in een goed gesprek en een kop koffie?

Neem contact op met Peter